Informacje o Licencji

Poniżej prezentujemy informacje na temat rodzajów licencji, którymi objęte są produkty Gallo Images, a także umów licencyjnych dotyczących poszczególnych produktów i praw.

Licencja typu Rights Managed – RM
Na produkty typu RM udzielamy licencji odnośnie każdorazowego użycia. Opłata za użycie takiego produktu jest obliczana na bazie kilku kryteriów, takich jak wielkość, ulokowanie, długość okresu wykorzystania i zakres terytorialny. W momencie złożenia zamówienia na produkt RM podają Państwo informacje, co pozwoli na określenie praw, które zostaną Państwu udzielone. W celu określenia dokładnej ceny, proszę skontaktować się z lokalnym biurem Gallo Images. Istnieje możliwość nabycia prawa wyłączności do wybranych produktów RM. Wszystkie licencje dotyczące produktów RM podlegają Umowie Gallo Images w przedmiocie udzielenia licencji typu Editorial, licencji typu Rights Managed oraz licencji typu Rights-Ready odnośnie obrazów i materiałów filmowych .

Licencja typu Rights-Ready - RR
Produkty typu RR mogą być wykorzystywane odnośnie konkretnego pola eksploatacji, konkretnego projektu i klienta określonych w momencie udzielania licencji. W momencie złożenia zamówienia na produkt RR podają Państwo informacje, które pozwolą na określenie w jaki sposób zamierzają Państwo korzystać z produktu, a także informacje na temat projektu i klienta końcowego, w stosunku do którego produkt ten zostanie wykorzystany. Ceny produktów typu RR oparte są wyłącznie na sposobie wykorzystania wybranego produktu. Nie muszą Państwo uiszczać dodatkowych opłat licencyjnych w przypadku ponownego użycia produktów RR w ramach tego samego pola eksploatacji, projektu i klienta końcowego, określonych w momencie udzielania licencji. Wszystkie licencje dotyczące produktów RR podlegają Umowie Gallo Images w przedmiocie udzielenia licencji typu Editorial, licencji typu Rights Managed oraz licencji typu Rights-Ready odnośnie obrazów i materiałów filmowych .

Licencja typu Royalty Free - RF
Produkty typu RF mogą być wielokrotnie wykorzystywane przez licencjobiorcę, w zakresie wielu różnych projektów, bez dodatkowych opłat. Ceny produktów typu RF zależą wyłącznie od rozmiaru pliku zawierającego produkt potrzebny licencjobiorcy oraz liczby osób uprawnionych do jego wykorzystania (maksymalnie 10), a nie od konkretnego pola eksploatacji. Nie uiszczają Państwo dodatkowych opłat licencyjnych odnośnie każdorazowego użycia. Jednocześnie, jak w przypadku wszystkich licencji Gallo Images, udzielone prawa są nieprzenoszalne i nadawane są indywidualnie licencjobiorcy. Oznacza to, że jeśli licencjobiorca wykorzysta produkt RF w ramach opracowania przygotowanego dla innej osoby, taka inna osoba nie może wykorzystać produktu podlegającego licencji w oddzieleniu od opracowania. Licencje typu RF zawsze są licencjami niewyłącznymi. Wszystkie licencje dotyczące produktów RF podlegają Umowie Gallo Images w przedmiocie udzielenia licencji typu Editorial, licencji typu Rights Managed oraz licencji typu Rights-Ready odnośnie obrazów i materiałów filmowych .

Licencja typu Editorial
Na produkty do redakcyjnego wykorzystania (typu Editorial) udzielamy licencji odnośnie każdorazowego wykorzystania. „Redakcyjne” wykorzystanie produktu oznacza wykorzystanie w związku ze zdarzeniami, które są warte opublikowania lub dotyczą sfery zainteresowania publicznego. Jeżeli chcą Państwo wykorzystać film lub obraz pochodzące z naszego zbioru redakcyjnego dla potrzeb nie-redakcyjnych, prosimy o kontakt z Gallo Images. Wszystkie licencje dotyczące produktów redakcyjnych podlegają Umowie Gallo Images w przedmiocie udzielenia licencji typu Editorial, licencji typu Rights Managed oraz licencji typu Rights-Ready odnośnie obrazów i materiałów filmowych .